Testuj za darmo Zerto Virtual Replication!

 

"It is the best product for disaster recovery. Period.”
- Blue Cross Blue Shield of Arizona

Zerto Virtual Replication Servus Comp Kraków

Gratulacje! Jesteś o krok do zapoznania się z najnowszym rozwiązaniem Zerto Virtual Replication. Zerto to awaryjne odzyskiwanie danych w środowisku wirtualnym na poziomie enterprise. Wystarczy wypełnić formularz, by otrzymać dodatkowe informacje i zorganizować test.

PODSTAWOWE ZALETY USŁUGI:

  • replikacja w oparciu o dowolnego hipernadzorcę
  • ochrona VM/VPG bez migawek i spowolnień
  • dynamiczny poziom usług: RPO na poziomie sekund, RTO na poziomie minut
  • proces DR niezależny od sprzętu: źródłem i celem replikacji może być dowolna macierz
  • 30-dniowy dziennik: możliwość przełączenia maszyn wirtualnych na dowolny moment w czasie
  • automatyczne testowanie procesu fail-over do lokalizacji DR bez wpływu na systemy produkcyjne
  • jedno rozwiązanie dla pełnej ochrony BC/DR

 

 

ZERTO Kraków Servus Comp

Zamów wersję testową

1. Wyrażam zgo­dę na prze­twa­rza­nie moich danych osobowych zamieszczonym w niniejszym formularzu w celu udzielenia informacji o produktach oraz nawiązaniu współpracy.
2. Wyrażam zgo­dę na otrzy­my­wa­nie dro­gą elek­tro­nicz­ną, na po­da­ny po­wy­żej ad­res e-mail, infor­ma­cji han­dlo­wy­ch o produktach.

Powyższych zgód udzie­la­ją Państwo Spółce Servus Comp Sp. z o.o. Sp.K. z sie­dzi­bą w Krakowie, ul. Mazowiecka 25/502. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

zerto backup disaster recovery

TUTAJ MOŻESZ UMÓWIĆ SIĘ NA SPOTKANIE, WEBEX, POPROSIĆ O DODATKOWE MATERIAŁY NA TEMAT ZERTO.

Servus Comp Kraków

WDRAŻAMY NAJNOWSZE TECHNOLOGIE!