Przewodnik po Zerto Disaster Recovery: DR w środowiskach zwirtualizowanych

 

White Paper

Zerto przewodnik servus Comp Kraków whitepaper

W tym poradniku dowiesz się o rozwiązaniu Zerto Disaster Recovery dla środowiska wirtualnego.

W dzisiejszych czasach, w zinformatyzowanym świecie, ciągłość biznesu zależy przede wszystkim od sprawnej infrastruktury IT, sprawnej 24h/dobę, 7 dni w tygodniu. Polecane rozwiązanie pozwoli uchronić Państwa Firmę przed katastrofalną w skutkach utratą danych!

 •     Koszty i wpływ przestojów na ciągłość działania Firmy oraz możliwa utrata danych mogą być bolesne w skutkach
 •     Wykorzystując Zerto Disaster Recovery można znacznie ograniczyć czas przestojów i utraty danych - do rzędu sekund
 •     Utrata danych nie jest spowodowana wyłącznie przez klęski żywiołowe, przerwy w dostawie prądu, awarie sprzętu i błędy użytkownika, ale coraz częściej wynikają problemy związane z oprogramowaniem i  bezpieczeństwem cybernetycznym
 •     Rozwiązania DR Zerto mają zastosowanie zarówno w siedzibie Firmy, jak i w Chmurze (DRaaS), w środowiskach wirtualnych

W tym poradniku przedstawiamy wyzwania, potrzeby, strategie i rozwiązania do służące do odzyskiwania danych i zapewniające ciągłość biznesową, zwłaszcza dla nowoczesnych, zwirtualizowanych środowisk przetwarzania danych w chmurze publicznej.

Wypełnij formularz, pobierz PDF i dowiedz się więcej o Zerto!

 

In this guide you will learn about BC/DR planning with Zerto's Disaster Recovery Solutions for Virtualized Environments.

In today’s always-on, information-driven organizations, business continuity depends completely on IT infrastructures that are up and running 24/7. Being prepared for any data related disaster is key!

 • The cost and business impact of downtime and data loss can be immense
 • Utilizing Zerto’s Disaster Recovery solutions can greatly mitigate downtime and data loss with RTO’s of minutes and RPO’s of seconds
 • Data loss is not only caused by natural disasters, power outages, hardware failure and user errors, but more and more by software problems and cyber security related disasters
 • Zerto’s DR solutions are applicable for both on-premise and cloud (DRaaS) virtual environments

In this booklet we provide insights into the challenges, needs, strategies, and solutions for disaster recovery and business continuity, especially in modern, virtualized environments and the public cloud.

Download this white paper and learn more about BC/DR preparedness and how Zerto can help! 

 

ZERTO Kraków Servus Comp

Zerto Disaster Recovery Guide

  1. Wyrażam zgo­dę na prze­twa­rza­nie moich danych osobowych zamieszczonym w niniejszym formularzu w celu udzielenia informacji o produktach oraz nawiązaniu współpracy.
  2. Wyrażam zgo­dę na otrzy­my­wa­nie dro­gą elek­tro­nicz­ną, na po­da­ny po­wy­żej ad­res e-mail, infor­ma­cji han­dlo­wy­ch o produktach.

  Powyższych zgód udzie­la­ją Państwo Spółce Servus Comp Sp. z o.o. Sp.K. z sie­dzi­bą w Krakowie, ul. Świętokrzyska 12/403. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

  zerto backup disaster recovery

  TUTAJ MOŻESZ UMÓWIĆ SIĘ NA SPOTKANIE, WEBEX, POPROSIĆ O DODATKOWE MATERIAŁY NA TEMAT ZERTO.

  Servus Comp Kraków

  WDRAŻAMY NAJNOWSZE TECHNOLOGIE!