WIRTUALIZACJA I CHMURA OBLICZENIOWA

Wdrażamy najnowsze technologie!

Czym dokładnie jest wirtualizacja?

Podstawowy proces wirtualizacji polega na zastąpieniu większej liczby serwerów, których moc obliczeniowa jest słabo wykorzystywana, przez mniejszą ilość serwerów, których zasoby dzięki wirtualnym serwerom są znacznie lepiej wykorzystane.

Podczas wirtualizacji konsolidacji podlega szereg rozproszonych maszyn, które przekształcamy w wirtualną przestrzeń. Dostajemy zintegrowaną i ujednoliconą platformę, zaprojektowaną tak, by prosto i bezpiecznie zarządzać rozmaitymi zasobami, aplikacjami, danymi i urządzeniami wprost z centrum danych organizacji (ang. data center). Od teraz moc obliczeniowa przydzielana jest dynamicznie poprzez centralne sterowanie. Likwidacji ulega niepotrzebna złożoność. Dajemy również ogromną szansę ustalenia polityki bezpieczeństwa i standardów obejmującej te zasoby, co w przełożeniu na wcześniejsze wydatki – zwyczajnie się opłaca.

Użytkownicy dostają lepsze usługi, bo IT jest w stanie reagować na dynamizm środowiska biznesowego i wprowadza innowacje, co wcześniej nie było możliwe. I ostatecznie uzyskujemy lepszą produktywność, mobilność i ciągłość biznesową w miejscu pracy, a IT gwarantuje nam, że zasoby, które użytkownicy wybierają do swojej pracy – są wykorzystane najpełniej.

POMOŻEMY WDROŻYĆ USŁUGĘ WIRTUALIZACJI!