zarządzanie SimpliVity Servus Comp

ZARZĄDZANIE

BEZPIECZEŃSTWO

Zarządzanie Simplivity

Usługa SimpliVity

Urządzenie hiperkonwergentne zastępuje serwer, macierz dyskową, sieć SAN, urządzenia backup i całe niezbędne do ich działania okablowanie, oprogramowanie i osprzęt przenosząc je w warstwę wirtualną.

Zarządzanie jest krytycznym elementem realizacji hiperkonwergentnego data center. Musi być ono proste, globalne, zorganizowane z myślą, że w centrum uwagi jest maszyna wirtualna. Zarządzanie Simplivity spełnia te warunki, daje administratorowi jeden, zunifikowany, globalny interfejs graficzny, dzięki któremu zarządza on całym, rozproszonym geograficznie systemem jako jedna federacja urządzeń.

Plug-in SimpliVity do VMware vCenter

Administracja federacją urządzeń Simplivity (i pracującymi na nich maszynami wirtualnymi) odbywa się za pomocą interfejsu graficznego GUI) dobudowanego do VMware vCenter jako plug-in.  Jedna osoba może administrować wszystkimi aspektami globalnej federacji urządzeń SimpliVity, z poziomu vCenter, narzędzia obecnego w każdym zwirtualizowanym data center i dobrze znanego administratorom.

Administratorzy dostają proste, łatwe, spójne narzędzie do monitorowania i zarządzania aplikacjami i maszynami wirtualnymi. Cała analityka, raporty, operacje i zadania administracyjne są stworzone z myślą o maszynie wirtualnej (a nie o sprzęcie) i koncentrują się na maszynie wirtualnej (która jest podmiotem wszystkich działań).  Eliminuje to złożoność która normalnie występuje na styku vSphere tradycyjnych macierzy i sieci SAN. Wszystkie polityki i operacje związane z danymi zapisanymi na dyski są wykonywane per maszyna wirtualna i to w skali całej sieci wielu urządzeń i wielu rozproszonych data centers. Jeden administrator może dzięki temu zarządzać całą globalną infrastrukturą, z jednego ekranu. Polityki i możliwości automatyzacji w systemie zarządzanie jeszcze bardziej podnoszą efektywność i upraszczają utrzymanie całego systemu.

Jeżeli są Państwo zainteresowani wdrożeniem usługi w swojej firmie -prosimy o kontakt z naszymi specjalistami.

 

Kliencie – poznaj nasze możliwości i zleć nam
obsługę Twoich zasobów IT w firmie!

PROFESJONALNI, RZETELNI - ZAWSZE DO USŁUG!