technologia simplivity

BEZPIECZEŃSTWO

Opis zastosowanej technologii.

Usługa SimpliVity

Simplivity jest hiperkonwergentną platformą zaprojektowaną i zoptymalizowaną pod kątem środowisk wirtualnych. Dzięki konwergencji funkcji kluczowych z punktu widzenia działania centrów danych, pozwala zwiększyć wydajność ich funkcjonowania oraz znacząco zredukować całkowity koszt posiadania - nawet o 300 procent!

Technologia SimpliVity

 

Hiperkonwergentna infrastruktura radykalnie upraszcza data center. Konsoliduje zarówno hardware jak i wszystkie funkcje przetwarzania danych poniżej hypervisor-a, w jeden blok działający na platfornie x86. Bloki x86 można następnie powielać, zestawiać w stacki, a stacki w rozproszone, globalne federacje. Hiperkonwergentna infrastruktura stworzone przez SimpliVity bardzo znacząco zmniejsza koszt utrzymania technologii (TCO) redukując złożoność tradycyjnych rozwiązań data center.

Rozwiązanie SimpliVity OmniStack na  serwerze x86 to trzy fundamentalne elementy:

  1. Oprogramowanie OmniStack - kluczowe oprogramowanie, dostarcza ono krytyczne dla firmowego data center funkcje: wydajność, optymalizację danych, ochronę danych i jednolite, globalne zarządzanie. Najważniejszym elementem oprogramowania OmniStack jest Platforma Wirtualizacji Danych (Data Virtualization Platform), która izoluje hypervisor od sprzętu i pozwala na dokonywanie optymalizacji danych.
  2. OmniStack Accelerator Card – karta PCIe z FPGA i NVRAM-em, chroniona Dostarcza ona obróbkę danych w czasie rzeczywistym (near-wire speed), a w jej ramach dokonując m.in. deduplikacji, kompresji i optymalizacji danych w momencie ich zapisu przez hypervisor. W konsekwencji zwiększa się wydajność aplikacji, zwłaszcza tych intensywnie piszących na dyski.
  3. Serwer rackowy x86.

SimpliVity OmniStack eliminuje powtarzające się zapisy bloków danych na dysk (proces deduplikacji), redukując nadmiarowe operacje I/O (IOPS), zwiększając wydajność systemu, powiększając efektywnie dostępną przestrzeń dyskową i przyspieszając transfery pomiędzy data centers poprzez sieć WAN (powtarzające się dane nie są przesyłane). Dane które muszą być zapisane na dyski bądź przesłane przez WAN  po dokonaniu deduplikacji są jeszcze kompresowane. Oba procesy – deduplikacji i kompresji – są wykonywane przez procesor karty OmniStack Accelerator Card, w żaden sposób nie absorbując procesorów serwera Cisco UCS, a zatem nie wpływając negatywnie na wydajność hypervisor-a i działających na nim maszyn wirtualnych i aplikacji. 

SimpliVity określa tak rozumianą konwergencję data center terminem Hiperkonwergencja. Niezbędne zatem elementy hiperkonwergencji to:

  1. Wysoka dostępność bez pojedynczych punktów awarii (no single point of failure)
  2. Skalowalność: nowy blok (serwer x86) łatwo dodawany do systemu (poprzez wpięcie do sieci), liniowo zwiększając wydajność całego systemu i dostępną przestrzeń dyskową
  3. Globalne, zunifikowane zarządzanie: wszystkie zasoby systemu (również rozproszone geograficznie) zarządzane z jednej aplikacji
  4. Niższe, w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami DC, koszty utrzymania (TCO) - skala oszczędności może być nawet trzykrotna
  5. Efektywna administracja – uproszczenie data center odnosi się nie tylko do zmniejszenia ilości elementów sprzętowych i software, ale też do prostoty i efektywności operacyjnej, obejmującej konfigurowanie, dokonywanie backupów, odtwarzanie, klonowanie, zarządzanie, monitorowanie, troubleshooting, etc.

 

Platforma Wirtualizacji Danych (Data Virtualization Platform) jest najważniejszym elementem oprogramowanie SimpliVity Omnistack, umożliwiającym wirtualizację zasobów sprzętowych i nieskrępowaną optymalizację danych w całym, często rozproszonym geograficznie systemie.

Achitecture technologia SimpliVity Servus Comp

Karta SimpliVity OmniStack Accelerator Card

Technologią dzięki której w hiperkonwergentnym rozwiązaniu SimpliVity możliwa jest optymalizacja, kompresja i deduplikacja danych w czasie rzeczywistym (inline, near wire speed) jest karta akcelerująca (SimpliVity OmniStack Accelerator Card). Operacje te są dokonywane na wejściu danych do systemu, zaraz kiedy opuszczają hypervisor. Od tego momentu, dane funkcjonują w postaci zoptymalizowanej w całym systemie, we wszystkich fazach ich cyklu życia  (w podstawowym data center, podczas dokonywania backupów, podczas przesyłania przez WAN, podczas wysyłania danych do publicznej chmury, etc.). Dane w formie zoptymalizowanej są zapisywane też we wszystkich elementach sprzętu data center: na dyskach HDD, SDD, w pamięci RAM. Podstawowym elementem jest blok o wielkości 4KB-8KB.

Dlaczego jest to istotne i potrzebne?

Deduplikacja w wykonaniu SimpliVity OmniStack ze sprzętową akceleracją dostarcza wszystkie zalety deduplikacji, bez absorbowania żadnych dodatkowych zasobów systemu (w odróżnieniu do innych, mniej zaawansowanych rozwiązań, które konsumują zasoby procesora bądź potrzebują na jakimś etapie dodatkową przestrzeń dyskową). W przypadku Simplivity, kompresja i deduplikacja ma miejsce zanim dane trafią na dysk. Sprzętowa karta SimpliVity  OmniStack Accelerator Card (karta PCIe z FPGA, NVRAM, chroniona przez superkondensatory) robi to w czasie rzeczywistym, z prędkością bliską prędkości wire-speed. Dzięki temu oszczędza się nie tylko przestrzeń dyskową (efektywnie dostępna przestrzeń rośnie), ale także (a może przede wszystkim) zwiększa wydajność aplikacji. W jaki sposób? Eliminując nadmiarowe operacje I/O (IOPS). W momencie kiedy powtarzający się blok danych trafia to systemu, jest wychwytywany przez oprogramowanie OmniStack i nie jest zapisywany na dysk. Karta OmniStack Accelerator Card potwierdza wykonanie zapisu do aplikacji w czasie rzeczywistym, i jedynie uaktualnia tablicę metadanych o index (hash) tego bloku danych. Dysk twardy w ogóle nie jest absorbowany.

Podobnie jest w przypadku transferów przez sieć WAN. Nie ma już potrzeby na stosowanie zewnętrznych akceleratorów WAN (np. WaaS). Przesyłanie danych przez sieć WAN czy dokonywanie backup-ów do zapasowego data center podlega tym samym procesom co zapis na dysk. Przesyłane są wyłącznie indeksy, a następnie sprawdzana jest dostępność danych fizycznych i ewentualnie dosyłane są tylko te bloki danych, które nie występują jeszcze fizycznie w miejscu docelowym. Wszystkie przesyłane dane są przy tym skompresowane.  Zmniejsza to kilkudziesięciokrotnie czas wykonywania inkrementalnych backup-ów w porównaniu z rozwiązaniami tradycyjnymi.

Trzecim miejscem gdzie deduplikacja i kompresja pokazuje swoje korzyści jest połączenie z chmurą publiczną. SimpliVity OmniStack łączy się w bezpieczny i zoptymalizowany sposób z publiczną chmurą  Amazon Web Services. Dane przechowywane na urządzeniach SimpliVity mogą być backupowane i odzyskiwane z chmury Amazon, przy czym transfery podlegają tym samym operacjom deduplikacji i kompresji co opisane wcześniej zapisy na dysk czy transfery przez WAN. Zmniejsza to w oczywisty sposób nie tylko czas transferu danych ale również koszt, ponieważ mniej przesłanych danych oznacza niższe opłaty dla dostawcy chmury publicznej.

Jeżeli są Państwo zainteresowani wdrożeniem usługi w swojej firmie -prosimy o kontakt z naszymi specjalistami.

 

Kliencie – poznaj nasze możliwości i zleć nam
obsługę Twoich zasobów IT w firmie!

PROFESJONALNI, RZETELNI - ZAWSZE DO USŁUG!