bezpieczeństwo danych simplivity Servus Comp

BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo danych

Usługa SimpliVity

Urządzenie hiperkonwergentne zastępuje serwer, macierz dyskową, sieć SAN, urządzenia backup i całe niezbędne do ich działania okablowanie, oprogramowanie i osprzęt przenosząc je w warstwę wirtualną.

Bezpieczeństwo danych w ramach urządzenia

Każdy z serwerów jest w maksymalnym stopniu zabezpieczony przed utratą danych poprzez redundancję kluczowych elementów.

  1. Każdy z serwerów ma podwójny zasilacz
  2. Każdy serwer jest podłączony do sieci LAN dwoma portmi Ethernet
  3. Każdy serwer ma kontroler RAID i właczoną redundancję danych w systemie RAID 6, co oznacza że jednoczesnej awarii mogą ulec dwa dyski HDD, bez żadnych konsekwencji dla funkcjonowania serwera.

Bezpieczeństwo danych w ramach całego systemu (pomiędzy urządzeniami)

Oprogramowanie SimpliVity tworzy z urządzeń w danym data center redundantny stack stack (w terminologii SimpliVity określany jako lokalna federacja). W ramach tej lokalnej federacji każda maszyna wirtualna działa na jednym serwerze, ale ma kopię na drugim serwerze (konfiguracja N+1). Zapis na serwer podstawowy i na serwer z kopią jest robiony synchronicznie, w czasie rzeczywistym poprzez łącze 10 Gigabit Ethernet. Powoduje to, że utrata jednego urządzenia w data center nie powoduje żadnych negatywnych konsekwencji ani jeśli chodzi o utratę danych ani o pracę maszyn wirtualnych.

W czasie normalnej pracy, oprogramowanie SimpliVity równo rozkłada obciążenie pomiędzy wszystkie urządzenia lokalnej federacji, odpowiednio rozrzucając maszyny wirtualne.

Dodatkowo, możliwe jest umieszczenie jednego (lub więcej) urządzeń w zapasowym data center, które pełniłoby rolę serwera backupowego. Oprogramowanie SimpliVity stworzyłoby z niego oraz stocka w podstawowym data center, tak zwaną globalną federację.  W jej ramach możemy dokonywać backupów na urządzenie w zapasowym data center, jak również przenosić tam bądź klonować maszyny wirtualne.

Kompresja i deduplikacja danych – obliczenie efektywnie dostępnej przestrzeni dyskowej

Oprogramowanie SimpliVity Omnistack wykonuje kompresję i deduplikację danych dla wszystkich operacji zapisu. Stopień kompresji i stopień deduplikacji zależy od rodzaju aplikacji i zapisywanych danych. Może on dochodzić nawet do wartości 1 : 100. Na potrzeby obliczenia efektywnej przestrzeni dyskowej, jaka będzie dostępna w data center i dobrania odpowiedniej liczby dysków i urządzeń, przyjmuje się bardzo konserwatywne założenie, że współczynnik kompresji i deduplikacji (łącznie) wynosić będzie 1 : 1,5.

 

Na efektywnie dostępną przestrzeń dyskową wpływ ma:

 

  1. Redundancja RAID 6 (rezerwująca część przestrzeni dyskowej – około 35% - na informację nadmiarową)
  2. Redundancja pomiędzy urządzeniami Simplivity, która dupilkując każda maszynę wirtualną powoduje, że efektywnie dostępna jest połowa przestrzeni dyskowej
  3. Kompresja i deduplikacja, która zwiększa dostępną przestrzeń dyskową o współczynnik kompresji i deduplikacji

 

Zgodnie z powyższym, poniżej wyliczona została efektywnie dostępna przestrzeń dyskowa w proponowanym rozwiązaniu:

Zainstalowane dyski w każdym urządzeniu

8 x 1 TB HDD =

8 TB

Przestrzeń dostępna po uwzględnieniu (odjęciu) redundancji RAID 6 w każdy urządzeniu

8 TB x 65% =

5.2 TB

Ilość urządzeń w podstawowym data center

2

 

Przestrzeń dostępna w podstawowym data center, po uwzględnieniu redundancji pomiędzy urządzeniami

5.2 TB x 2 x 50% =

5.2 TB

Założony współczynnik kompresji i deduplikacji

1.5

 

Efektywnie dostępna przestrzeń dyskowa w podstawowym data center po uwzględnieniu kompresji i deduplikacji

1.5 x 7.8 TB =

7.8 TB

Jeżeli są Państwo zainteresowani wdrożeniem usługi w swojej firmie -prosimy o kontakt z naszymi specjalistami.

 

Kliencie – poznaj nasze możliwości i zleć nam
obsługę Twoich zasobów IT w firmie!

PROFESJONALNI, RZETELNI - ZAWSZE DO USŁUG!