OUTSOURCING IT

Profesjonalne usługi dla Twojej Firmy

OUTSOURCING IT PEŁNY

OUTSOURCING IT

Firma Servus Comp oferuje kompleksowe usługi outsourcingowe, realizowane w zależności od specyfiki konkretnej firmy, obejmujące nadzór nad infrastrukturą IT, pomoc w doborze optymalnych rozwiązań oraz wsparcie techniczne.

Nazwa outsourcing pochodzi z języka angielskiego i jest skrótem od trzech słów: outside-resource-using. Oznacza ona korzystanie z zewnętrznych źródeł. Outsourcing polega na przekazywaniu zadań, funkcji, projektów i procesów do realizacji firmie zewnętrznej.

Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż nasi konkurenci, to nie ma sensu, żebyśmy to robili; powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej. (Henry Ford)

Informatyka to narzędzie wspomagające procesy biznesowe, podlegające ciągłemu rozwojowi i wymagające nieustannego udoskonalania i zaangażowania wykwalifikowanego personelu do utrzymania go w ciągłej gotowości. Najlepszym rozwiązaniem jest zlecenie obsługi struktur IT firmie outsourcingowej, dzięki czemu możemy się skupić się na podstawowej działalności biznesowej i obniżyć koszty zatrudnienia własnych pracowników.

 

Korzyści z wprowadzenia obsługi outsourcingowej:

redukcja kosztów związanych z zatrudnianiem wykwalifikowanego personelu IT
oszczędności związane z dopasowaniem hardware i software dla utrzymania naszej infrastruktury IT
pewność, że informatyka jest w 100% dopasowana do modelu biznesowego firmy,
gwarancja ciągłości działania infrastruktury IT
dopasowanie infrastruktury IT do aktualnych modeli informatycznych
wprowadzenie najnowszych technologii, a w konsekwencji obniżenie kosztów utrzymania stanowisk pracy
fachowe wsparcie konsultantów
długofalowa strategia informatyczna firmy
profesjonalny serwis IT
szkolenia i konferencje

PROFESJONALNI, RZETELNI - ZAWSZE DO USŁUG!

outsourcing IT Servus Comp