OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

SZKOLENIA ODO

zadbaj o bezpieczeństwo danych Servus Comp Kraków

 

 

Jak zabezpieczyć proces przetwarzania danych w Firmie?

Co zrobić żeby zapobiec incydentom bezpieczeństwa?
Wyciek, utrata lub udostępnienie danych osobom niepowołanym – można się przed tym uchronić!

 

Ochroną przed takimi zagrożeniami są odpowiednie szkolenia dla osób przetwarzających dane osobowe. Wyszkoleni i świadomi zagrożeń pracownicy są najmocniejszym ogniwem skutecznego systemu ochrony danych osobowych.

Naszym celem jest realizacja dla Państwa szkolenia, które będzie obejmować wszystkie ważne obszary systemu bezpieczeństwa informacji.  Po odbyciu szkolenia każdy uczestnik zdobędzie wiedze w zakresie prawidłowych nawyków w kwestiach bezpieczeństwa, zakresu obowiązków, typowych skarg i reakcji na incydenty, prawidłowości prowadzenia marketingu oraz zarzutów GIODO.

Autorski program szkolenia jest podzielony na 5 bloków tematycznych obejmujących wymagania, zasady oraz najlepsze praktyki stosowania zabezpieczeń w kluczowych obszarach zarządzania bezpieczeństwem informacji. Każdy blok będzie zakończony częścią praktyczną obejmującą: prezentacje przykładów i dyskusję nad rozwiązaniami problemów występujących w codziennym funkcjonowaniu Firmy. Przykłady zostały zaczerpnięte z praktyki audytorskiej prowadzących.

Tematykę szkoleń opracowaliśmy wykorzystując wieloletnie doświadczenie naszych specjalistów w obszarze bezpieczeństwa. Bazujemy na standardach i normach opracowanych przez ISO i IEC.

 

Gwarantujemy:

  • kompetentnych, certyfikowanych wykładowców, będących równocześnie praktykami,
  • profesjonalną bazę dydaktyczną,
  • komplet materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika,
  • komplet dokumentów potwierdzających udział w szkoleniu oraz zdobyte umiejętności.

 

Prowadzone przez nas szkolenia są każdorazowo modyfikowane pod kątem potrzeb szkolonych osób. Zarówno cena, czas trwania jak i zakres szkolenia są indywidualnie ustalane z Klientem.

Szkolimy na terenie całego kraju.

W naszej ofercie posiadamy także szkolenia dedykowane dla Administratorów Systemów Informatycznych i Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.

Szerzej o tematyce bezpieczeństwa informacji mówimy na stronie zadbajobezpieczenstwo.pl

Wykorzystaj kompetencje naszych wykładowców!

Poszerzaj swoją wiedzę i kwalifikacje!

Zapraszamy osoby zarządzające firmą oraz pracowników działów, w których przetwarza się dane osobowe (szczególnie działy kadr) oraz osoby nadzorujące ich pracę.

Korzyści płynące ze szkoleń:

- Poprawa bezpieczeństwa informatycznego w firmie.
- Usystematyzowanie zagadnień związanych z ochroną danych osobowych wraz z otrzymaniem praktycznych zaleceń i wskazówek w zakresie legalnego ich przetwarzania.
- Pogłębienie wiedzy z zakresu zabezpieczania dokumentacji zawierającej dane osobowe.
- Zdobycie wiedzy umożliwiającej opracowanie i wprowadzenie dokumentacji niezbędnej przy przetwarzaniu danych osobowych.
- Przedstawienie zakresu spodziewanych zmian w regulacjach ochrony danych osobowych, w tym związanych z ustawodawstwem unijnym.

POLECAMY NASZE USŁUGI SZKOLENIOWE!