SZKOLENIA I WARSZTATY INFORMATYCZNE

DLA FIRM

Servus Comp - szkolenia-it2

Oferujemy szkolenia i warsztaty z zaawansowanych technik informatycznych dla biznesu, instytucji państwowych oraz placówek oświatowych.

 

Szkolenia IT to nasza pasja, poparta długoletnim doświadczeniem.


Pomagamy specjalistom i firmom, organizując dla nich szkolenia od ponad 25 lat.

Poszerzanie swojej wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności dzięki uczestnictwu w szkoleniach to najlepszy wybór dla pracowników i specjalistów Państwa Firmy!

POLECAMY NASZE USŁUGI SZKOLENIOWE!

Poszerzaj swoją wiedzę i kwalifikacje!

Nasze szkolenia mogą być prowadzone na podstawie wcześniej podpisanej umowy, w ramach której, oprócz wdrożenia określonej usługi, Klient wymaga przeszkolenia pracowników z prawidłowej obsługi dostarczonego rozwiązania.

Zaufaj naszym specjalistom!

Proponujemy również szkolenia dla Państwa pracowników mające na celu optymalne wykorzystanie już istniejącej infrastruktury.

Warsztaty informatyczne dla Firm

Tematyka warsztatów dotyczy głównie informatyki zaawansowanej.
Zajęcia prowadzimy w siedzibie Servus Comp lub w siedzibie Państwa Firmy.

 

Wybrane, przykładowe tematy poruszane w czasie warsztatów:

  • poszerzenie wiedzy uczestników o zagadnienia instalacji, konfiguracji, zarządzania i utrzymania infrastruktury serwerowej w oparciu o technologie Dell™ Blade Servers lub inne
  • technologia konwergentna
  • wirtualizacja na macierzach Dell™EqualLogic lub innych firm
  • technologia vPro firmy Intel
  • przełączniki sieciowe CISCO, Dell,  Juniper inne
  • pakiet IBM Lotus Notes oraz inne systemy
  • pakiety Windows  Sharepoint, Windows Exchange inne
  • backup – kopie bezpieczeństwa – archiwizowanie danych
  • bezpieczeństwo w infrastrukturze IT
  • inne wg zapotrzebowania Klienta

POLECAMY NASZE USŁUGI SZKOLENIOWE!