SZKOLENIA ADMINISTRATORA

BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI (ABI)

zadbajobezpieczenstwo_odo6

ABI w firmie musi dysponować wiedzą prawną z zakresu zarządzania oraz teleinformatyki i innych metod przetwarzania informacji oraz związanych z tym zagrożeń. W czasie szkolenia uczestnicy poznają zagadnienia prawne i rozwiązania pomocne przy budowie systemów bezpieczeństwa informacji.

Od 1 stycznia 2015r obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych - będą one przedstawione w czasie szkolenia.

Szkolenie ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI zostało przygotowane w taki sposób, aby zaznajomić uczestników z nałożonymi na przedsiębiorców obowiązkami przez USTAWĘ O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

Poszerzaj swoją wiedzę i kwalifikacje!

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Wspiera Państwa Firmę pod kątem inwentaryzacji aktywów, wykorzystaniu zasobów czy spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Nasze szkolenie profesjonalnie przygotowuje do pełnienia tej odpowiedzialnej funkcji.

POLECAMY NASZE USŁUGI SZKOLENIOWE!