Disaster Recovery

DISASTER RECOVERY – co to takiego?

Disaster Recovery jest zestawem czynności, zależności  i nowoczesnych technologii, dzięki, którym szybko i sprawnie możemy uruchomić całą infrastrukturę informatyczną lub jej część po nieprzewidzianej  awarii, uszkodzeniu, włamaniu itp.

Distaster Recovery

To bardzo ważny element infrastruktury IT, bez którego normalne , bezawaryjne i świadome funkcjonowanie jest praktycznie niemożliwe.
Świadome przygotowanie i zaplanowanie pełnego Distaster Recovery gwarantuje szybki powrót systemu do normalnej pracy.

Mówiąc o Disaster Recovery pamiętajmy o zależnościach, które mają wpływ na całą politykę ciągłości działania biznesu:

RTO - Recovery Time Objective

to czas potrzebny na przywrócenie działania całego systemu po awarii.

RPO - Recovery Point Objective

to wskaźnik, który określa nam ile danych zostało utraconych od momentu wystąpienia awarii do momentu postawienia całego systemu na nowo. Określa on występowanie rozbieżności sprzed awarii i po uruchomieniu systemu po awarii. Często, po uruchomieniu systemu po awarii sporządzana jest lista rozbieżności, która dokładnie określa, które dane zostały utracone.

BCP - Plan Ciągłości Działania

to zbiór instrukcji, który określa  jakie działania należy podjąć po wystąpieniu awarii. Podstawowe elementy BCP to procedury zarządzania kryzysowego, zasady postępowania, powiadamiania i odtwarzania.

Lokalizacja Zastępcza

Niektóre organizacje pracujące w ruchu ciągłym od pełnego Disaster Recovery wymagają lokalizacji zastępczych, gdzie w razie sytuacji krytycznej i niemożności pracy w podstawowej lokalizacji szybko mogą przenieść swój biznes.

Wirtualizacja

Wirtualizacja ułatwia zarządzanie i szybkie odtworzenie zasobów dyskowych. Środowisko zwirtualizowane i zreplikowane do innej lokalizacji zdecydowanie ułatwia szybkie uruchomienie nowej platformy po awarii.

Backup

Należy pamiętać, że backup jest tylko zapewnieniem kopii bezpieczeństwa dla systemu. Jest to czasochłonny proces i zwykle odbywa się automatycznie w godzinach nocnych.
Warto regularnie - przynajmniej raz w miesiącu - sprawdzać poprawność wykonania backupu. Wtedy w środowisku testowym próbnie odtwarzamy dane. Próbne odtworzenie potwierdza czy wykonany backup jest pełnowartościową kopią, z której, w razie awarii, można uzyskać dostęp do plików.

Dużym utrudnieniem w odtworzeniu danych z backupu jest czas, w jakim nastąpi przywrócenie danych z tej formy zabezpieczenia. Dlatego też w organizacjach wymagających wysokiego RTO (recovery time objective) backup powinien być traktowany jako jeden z elementów zabezpieczeń.

Snapshot

Często wykonywany jest w systemie co 4 godziny.

Wady snapshot:
- wykonywanie migawki częściej niż co 4 godziny może doprowadzić do wzrostu kosztów, ponieważ wymaga częstszego dokładania nowych dysków twardych, dlatego warto pamiętać o systemie sprawdzania poziomu wysycenia powierzchni dyskowej, aby na czas dołożyć nowe dyski. W czasie wykonywania migawki użytkownicy odczują znaczny spadek wydajności całej infrastruktury sieciowej.

- dla snapshot  RPO (recovery point objective) nie jest zadowalające; jeżeli awaria wystąpi w np. 3 godziny po wykonaniu snapshot, wtedy stracimy dane z ostatnich 3 godzin.

Nowe spojrzenie na Disaster Recovery

Servus Comp jest partnerem ZERTO oraz SimpliVity. Te dwie firmy dostarczają niezawodne rozwiązania gwarantujące Disaster Recovery, działając w oparciu o środowiska wirtualne. Informacje na temat tych technologii znajdą Państwo na naszej stronie. Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

ZERTO Kraków Servus Comp
SimpliVity

 

Kliencie – poznaj nasze możliwości i zleć nam obsługę Twoich zasobów IT !

PROFESJONALNI, RZETELNI - ZAWSZE DO USŁUG!