5 powodów, dlaczego backup nie spełnia wymogów kryzysowego odzyskiwania danych

wpis w: backup, informacje, zerto | 0

 

Wiele firm posiada procedurę tworzenia kopii zapasowych tzw. backup. Jennifer Gill, Dyrektor Marketingu Produktowego Zerto, przedstawia pięć powodów odpowiadających na pytanie dlaczego posiadanie kopii zapasowej (backupu) nie spełnia wymogów disaster recovery, czyli kryzysowego odzyskiwania danych.

  1. Efektywność obydwu rozwiązań określają dwa pojęcia: RTO (recovery time objectives) - to czas w jakim należy przywrócić procesy po wystąpieniu awarii oraz RPO (recovery point objectives) czyli poziom utraty danych wyrażony w czasie.
Zgodnie z polityką tworzenia kopii zapasowych backup zwykle tworzy się raz na dzień, w nocy, dlatego RPO, czyli poziom utraty danych może wynieść nawet 23 godziny. Jeśli ochroną objęte są aplikacje o znaczeniu krytycznym, 23-godzinna utrata danych jest nie do przyjęcia.

Przywrócenie danych z dysków może trwać nawet kilka godzin i nie jest to czas jakiego dziś oczekuje się w przypadku kryzysowego odzyskiwania danych.

  1. Obydwa rozwiązania mają wpływ na wydajność systemu. Ogromną rolę odgrywa także wielkość okna tworzenia kopii zapasowej.
Jest pewien ważny powód, dlaczego backup tworzy się w nocy - wykonanie kopii aplikacji i jej danych obciąża procesor. Jeśli dla bezpieczeństwa ciągłości pracy potrzebne jest bardziej agresywne RPO niż 23 godziny, trzeba częściej przeprowadzać kopiowanie danych, co zazwyczaj mocno obciąża system, wpływając na wydajność pracy użytkownika końcowego. Ponieważ w każdym przedsiębiorstwie danych przybywa z dnia na dzień, problemem staje się fakt, iż nie można w przewidzianym przedziale czasu wykonać kopii danych.

  1. Backup i Disaster Recovery mają swoje ograniczenia – snapshot i ostatnie punkty w czasie.
Najważniejszym zadaniem polityki disaster recovery jest zapewnienie ciągłości działania pracy poprzez zabezpieczenie baz danych, ale również natychmiastowe uruchomienie usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. W przypadku odzyskiwania danych z kopii zapasowej do dyspozycji mamy tylko jedną migawkę (snapshot) aplikacji i jej danych, najczęściej oddaloną w czasie o kilka godzin.

W ramach polityki disaster recovery w korporacyjnej klasie enterprise mamy do dyspozycji znacznie więcej punktów w czasie - na wypadek, gdyby ostatni utworzony punkt był uszkodzony. W najnowszych rozwiązaniach DR dziennik tych punktów sięga 30 dni wstecz.

  1. Przewaga zautomatyzowanych procesów odzyskiwania danych.
Odbudowa środowiska IT z kopii zapasowej, jest niezwykle czasochłonna, co oznacza, że RTO, czyli czas w jakim należy przywrócić procesy po wystąpieniu awarii, jest bardzo długi. Proces kryzysowego odzyskiwania danych powinien być w pełni zautomatyzowany i powinien trwać tylko kilka minut. Jest to zupełnie inny poziom efektywności usług w porównaniu z typowym backupem.

Automatyzacja polega na tym, że chronione maszyny wirtualne zostaną wyłączone, a następnie uruchomiane są zreplikowane maszyny wirtualne. Płynnie przeprowadzony zostanie automatyczny re-IPing tak, by końcowy użytkownik miał szybki dostęp do aplikacji i swoich danych.

Strategia disaster recovery musi eliminować tak dużo okazji do błędu, jak to jest możliwe - automatyzacja w znaczny sposób przyczynia się do ich ograniczenia. Automatyzacja procesów odzyskiwania danych pozwala również na testowanie chronionych systemów bez wpływu na aplikacje i dane, tak, aby nawet w najmniejszym stopniu nie zakłócić pracy użytkowników końcowych. Po zakończeniu testowania, klienci wiedzą, że ponowne postawienie aplikacji (failover), odzyskanie danych (recovery) i łagodny powrót do pracy całego systemu (failback) przebiegł tak, jak tego oczekiwali.

  1. Koronny argument na rzecz DR: powrotna replikacja.
Gdy aplikacja jest dostępna po stronie replikacji (w centrum disaster recovery), użytkownicy końcowi mogą jej używać bez żadnych przestojów i braków. Należy jednak upewnić się, że ta aplikacja jest nadal chroniona. Samo tworzenie kopii zapasowej (backup) nie wystarczy, by uruchomić aplikację po replikowanej stronie a później uruchomić ją ponownie z poziomu infrastruktury produkcyjnej.

Disaster recovery, czyli kryzysowe odzyskiwanie danych po awarii, zapewnia każdej aplikacji pełną ochronę i automatyczne przeniesienie kopii do części produkcyjnej infrastruktury IT.

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NASZYMI SPECJALISTAMI!

 

Zerto Disaster recovery