Audyt sieci szerokopasmowej – miasto Bielsko-Biała

audyt sieci szerokopasmowej Bielsko Biała

Na zlecenie Prezydenta Miasta Bielsko-Biała audytorzy Servus Comp Data Security wykonali audyt sieci szerokopasmowej Urzędu Miejskiego.

Audyt weryfikował poziom spełnienia wymagań Ministra Cyfryzacji dotyczących kontroli realizacji postanowień Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI), z uwzględnieniem postanowień Ustawy o Ochronie Danych Osobowych wraz z rozporządzeniami, wymaganiami normy PN ISO/IEC 27001:2014 w kontekście zapisów Prawa Telekomunikacyjnego.

 

audyt sieci szerokopasmowej Bielsko Biała

 

  •  Wykonaliśmy testy penetracyjne infrastruktury ICT miejskiej sieci szerokopasmowej w serwerowniach i na wybranej próbie punktów dystrybucyjnych.
  •  Sporządzono raport zawierający wyniki testów penetracyjnych, analiz w zakresie bezpieczeństwa ochrony danych, stanu zabezpieczeń fizycznych, technicznych i organizacyjnych pod kątem zachowania właściwego poziomu dostępności, integralności, poufności, ciągłości działania systemu.

Projekt „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała” został zrealizowany przez Urząd Miasta Bielsko–Biała przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Celem bezpośrednim projektu była poprawa dostępu do infrastruktury szerokopasmowej sieci NGN poprzez budowę miejskiej sieci na potrzeby samorządu i częściowo otwartej dla wszystkich operatorów. Realizacja tego celu przyczyniła się do rozwoju infrastruktury teleinformatycznej na terenie całego miasta oraz poprawiła warunki techniczne dla funkcjonowania konkurencyjnego rynku operatorów usług internetowych.  

Miejska Sieć Szerokopasmowa w Bielsku-Białej w statystyce:

Długość wybudowanej sieci szkieletowej

Systemy bezpieczeństwa sieci szkieletowej

Długość sieci dostępowej – w tym LAN

Węzły dostępowe     

Urządzenia dostępowe  

57,01 km

2 szt.

5439 km

192 szt.

29 szt.

 

 Zapraszamy Państwa do kontaktu z naszymi audytorami w celu omówienia zagadnień związanych z ochroną danych osobowych.

Polecamy stronę poświęconą ochronie danych: http://zadbajobezpieczenstwo.pl/

 

 ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
tel. 48 12 631 91 22    mail: biuro@servus-comp.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *